Chcete používať VIAMO vo svojej firme?


Ak chcete prijímať platby za tovar alebo služby cez VIAMO, potrebujete:

1) Podnikateľský bankový účet v Tatra banke alebo VÚB banke.
2) Uzavrieť zmluvu o poskytovaní služby VIAMO pre obchodníkov - kontaktujte priamo banku.
3) Umožniť platiť vašim zákazníkom cez VIAMO - napr. vytlačiť QR kód alebo zaintegrovať VIAMO platbu do vášho e-Shopu.

Koľko stojí VIAMO pre firmy?

Príjem platieb cez VIAMO na komerčné účely je spoplatnený. Neplatíte však žiadne paušálne ani vstupné poplatky. Platíte len za transakcie, ktoré naozaj príjmete na váš bankový účet. VIAMO funguje veľmi efektívne a preto cena je atraktívnejšia ako pri alternatívnych platobných kanáloch.

Príjímať VIAMO platby na firmu, môžu firemní klienti partnerských bánk.1

Cenovú ponuku vám poskytne priamo banka.


Tatra banka, a.s.

VÚB, a.s.

  • Pre vypracovanie cenovej ponuky kontaktuje banku na e-mail viamo@vub.sk

1 alebo klienti platobnej brány 24pay. a BESTERON.