Chcete vyskúšať VIAMO platbu firme?

Ak chcete vyskúšať VIAMO platbu firme a vidieť, ako to funguje z pohľadu firmy, máme pre vás pripravené testovacie prostredie. Posielajte a prijímajte platby bez reálneho prevodu peňazí. Pre získanie prístupu na testovacie prostredie vyplňte nasledovný formulár. Po vytvorení prístupu vás budeme čo najskôr kontaktovať.


Vaša požiadavka bola zaevidovaná. Budeme vás čo najskôr kontaktovať.

Zadajte e-mailovú adresu v správnom tvare.

Na tento e-mail vám pošleme prístupové kódy a pokyny pre testovanie.

Na túto adresu ...


Zadajte popis pod ktorým vás poznajú vaši zákazníci, napríklad "Kaviareň Na korze" alebo "Autoservis AGV". Tento text sa zobrazuje zákazníkovi v zozname platieb.

Zadajte telefónne číslo v správnom tvare, napr. 0901234567.

Toto je ...

Zadajte e-mailovú adresu v správnom tvare.

Toto je ...

Sumár transakcií je odosielaný vo formáte XLS raz denne

Zadajte url adresu v správnom tvare.

Zadajte URL adresu, na ktorú vám VIAMO bude posielať JSON notifikácie na váš server cez HTTP/HTTPS.   Odosielam ...

Kontakt

0911 085 667
info@viamo.sk