Často kladené otázky

 1. Čo je VIAMO?
 2. Koľko ma bude stáť VIAMO?
 3. Môžem používať VIAMO, ak nemám účet v banke, ktorá VIAMO podporuje?
 4. Aké sú limity na posielanie a príjem?
 5. Je možné prepojiť VIAMO s podnikateľským účtom?
 6. Ako môžem prijať peniaze?
 7. Už som si vytvoril VIAMO profil, ale neviem sa do neho prihlásiť.
 8. Ako aktivovať aplikáciu
 9. Aplikáciu mám nainštalovanú, ale nedarí sa mi ju aktivovať.
 10. Kedy budem môcť s VIAMOM platiť v ostatných bankách?
 11. Čo sa stane, ak si príjemca neprevezme platbu?
 12. Môžem stornovať VIAMO platbu?
 13. Akým spôsobom prebieha aktivácia služby na platenie?
 14. Komu je možné poslať peniaze alebo zaplatiť?
 15. Kedy prídu príjemcovi peniaze?
 16. Môžem poslať peniaze aj niekomu, kto nemá aplikáciu?
 17. Môžem poslať peniaze na zahraničné telefónne číslo?
 18. Čo mám robiť, ak som stratil telefón?
 19. Čo mám robiť, ak som zmenil banku?
 20. Čo mám robiť, ak som zmenil telefónne číslo?
 21. Čo mam robiť, ak sa mi deaktivovala aplikácia?
 22. Čo robiť ak sa niekto dozvedel môj PIN?
 23. Nemôže moju aplikáciu VIAMO niekto zneužiť?
 24. Ako si viem zmeniť PIN kód?
 25. Ako sa dá zrušiť VIAMO?
 26. Ako môžem deaktivovať aplikáciu?
 27. Chcem niekomu požičať telefón. Môže VIAMO zneužiť?
 28. Bude aplikácia VIAMO fungovať bez pripojenia mobilu na internet?
 29. Čo sa stane ak môj mobil nemá pripojenie na internet a niekto mi pošle peniaze?
 30. Ako je zabezpečená bezpečnosť aplikácie?
 31. Kde si môžem stiahnuť aplikáciu VIAMO?
 32. Na akých telefónoch môžem používať VIAMO?
 33. Čo ak môj telefón nemá operačný systém iOS alebo Android?
 34. Môžem mať aktivované VIAMO na viacerých telefónoch?
 35. Môžem používať VIAMO s viacerými mobilnými telefónnymi číslami?
 36. Môžem používať VIAMO s viacerými bankami?
 37. Musím si vytvárať nový účet v banke, pokiaľ chcem posielať peniaze?
 38. Kde nájdem moje VIAMO transakcie?
 39. Kde získam potvrdenie, že platba cez VIAMO bola zrealizovaná?
 40. Koľko mám pokusov na zadanie PIN kódu?
 41. Čo ak pošlem peniaze cez VIAMO na nesprávne telefónne číslo?


Odpovede

1.Čo je VIAMO?

VIAMO vám umožňuje jednoducho, rýchlo, a bezpečne posielať peniaze na mobilné telefónne číslo príjemcu bez toho, aby ste poznali jeho bankový účet.

Ak máte účet s internetbankingom v partnerskej banke, môžete si stiahnuť a aktivovať smartfónovú aplikáciu VIAMO (iOS, Android) prostredníctvom ktorej môžete posielať peniaze.

Na posielanie peňazí cez VIAMO nemusíte vedieť, či má príjemca VIAMO aktivované, ani v akej banke má účet.

Prijímať peniaze poslané cez VIAMO môže každý bez predchádzajúcej registrácie a bez ohľadu na to, v akej slovenskej banke má účet.

Ak príjemca nemá VIAMO, dostane SMS správu, vďaka ktorej si môže na portáli VIAMO.sk jednoducho zvoliť bankový účet, na ktorý mu prídu peniaze.

↑ hore

2.Koľko ma bude stáť VIAMO?

VIAMO je ZADARMO

Posielanie a prijímanie peňazí cez VIAMO je zadarmo. Ak si aktivujete VIAMO na posielanie, vo vašej banke neplatíte žiadne poplatky navyše. Pokiaľ niekomu pošlete peniaze, príde mu presne taká suma, akú ste zadali.

Prijímateľovi sa peniaze prevedú na jeho účet prostredníctvom elektronického prevodného príkazu. Príjemcu to niečo stojí iba v prípade, že mu jeho banka účtuje poplatok za prichádzajúcu platbu.

↑ hore

3.Môžem používať VIAMO, ak nemám účet v banke, ktorá VIAMO podporuje?

Áno, pre klientov bánk, ktoré nemajú aplikáciu vo svojich farbách je určená univerzálna aplikácia VIAMO Plus. Viac na www.viamo.plus

 

↑ hore

4.Aké sú limity na posielanie a príjem?

Tatra banka 
Maximálna jednorazová platba a zároveň denný limit pre posielanie peňazí je 500 € (od 1.9.2021 je 1000 ). 
 
VÚB banka
Maximálna jednorazová platba a zároveň denný limit pre posielanie peňazí osobám je 1000 €.
Maximálna jednorazová platba a zároveň denný limit pre platby firmám a školám je 2000 €.
 
Informácie o týždennom, mesačnom a ročnom limite na posielanie nájdete na stránkach bánk. Pre príjem peňazí nie sú limity.
 
 
↑ hore

5.Je možné prepojiť VIAMO s podnikateľským účtom?

Ak máte podnikateľský účet vo VÚB banke alebo OTP banke, váš účet môžete prepojiť s VIAMOM na posielanie peňazí.

Ak máte podnikateľský účet v Tatra banke, môžete si ho registrovať len na príjem peňazí. Pri pridávaní účtu vyberiete z ponuky "Iná banka" z tam môžete zadať váš podnikateľský účet.

↑ hore

6.Ako môžem prijať peniaze?

Peniaze je možné:

 • Prijať jednorazovo bez registrácie
 • Prijímať automaticky, po zaregistrovaní a pridaní účtu pre príjem
 • Prijímať aj odosielať, po zaregistrovaní a priradení bankového účtu v banke, ktorá podporuje VIAMO

 

Jednorazový výber

Na portáli viamo.sk/prijem zadáte bankový účet, kam majú byť prevedené peniaze. Nezáleží, v ktorej banke je účet vedený. Účet, na ktorý sú prevedené peniaze, nie je zapamätaný. Ak vám niekto opäť pošle peniaze, budete musieť znovu vypĺňať číslo účtu. O prichádzajúcich platbách ste vždy informovaný SMS správou.

Prijímanie peňazí po zaregistrovaní

V prípade, že vyplníte registračný formulár a vytvoríte si profil, všetky ďalšie platby na vaše telefónne číslo budú automaticky prevedené na zadaný bankový účet. Na portáli my.viamo.sk je možné prezerať transakcie a meniť nastavenia. O prichádzajúcich platbách ste vždy informovaný SMS správou.

Prijímanie a posielanie peňazí

Ak máte smartfón (iOS, Android), a účet v banke ktorá podporuje VIAMO, prostredníctvom portálu viamo.sk si môžete aktivovať VIAMO nie len na prijímanie ale aj na posielanie. Priradenie k bankovému účtu sa robí aktivačným prevodom (VÚB Banka), ktorým sa overujú dispozičné práva k účtu, alebo autorizáciou (Tatra banka, OTP banka). O prichádzajúcich platbách vás bude po aktivovaní informovať priamo aplikácia.

↑ hore

7.Už som si vytvoril VIAMO profil, ale neviem sa do neho prihlásiť.

Pokiaľ ste zabudli heslo do vášho VIAMO profilu, viete si ho obnoviť zadaním voľby „Zabudol som heslo“ na prihlasovacej stránke do portálu my.viamo.sk, kde je potrebné zadať telefónne číslo a overený email.

Pokiaľ ste si vašu emailovú adresu zatiaľ neoverili, kliknite na posledný overovací odkaz, ktorý vám bol zaslaný emailom.

Ak máte overený email, po zadaní voľby „Zabudol som heslo“, vám do schránky príde správa s postupom, ako zmeniť vaše heslo.

↑ hore

8.Ako aktivovať aplikáciu

Ak máte verziu aplikácie 1.3.x a výššie, aplikáciu si viete aktivovať prihlásením. Na aktivačnej obrazovke aplikácie zadáte vaše VIAMO telefónne číslo a prihlasovacie heslo, a prepíšete overovací kód, ktorý vám príde v SMS.

Ak máte staršiu aplikáciu, aktivačný kód si možete vygenerovať po prihlásení na portáli VIAMO.sk.

V časti "Bankové účty a aplikácie" kliknite na tlačidlo "Viac". V tomto menu si môžete vygenerovať nový aktivačný kód, alebo deaktivať aktívne aplikácie.

↑ hore

9.Aplikáciu mám nainštalovanú, ale nedarí sa mi ju aktivovať.

Pokiaľ vám telefón hlási „Chyba pri komunikácii“, môže to byť preto, že používate telefón s verziou operačného systému Android 2.2. a verziu aplikácie 1.1.0. Aktualizujte si vašu aplikáciu pre odstránenie problému.
 
Pokiaľ vám vaše zariadenie hlási problém zakaždým keď pri aktivácii volíte váš PIN kód, aktualizujte si vašu aplikáciu pre odstránenie tohto problému.
↑ hore

10.Kedy budem môcť s VIAMOM platiť v ostatných bankách?

Rokujeme ďalšími slovenskými bankami. Boli by sme radi keby sa zapojili. Určite pomôže, ak Váš záujem o službu VIAMO budete tlmočiť priamo vo vašej banke.

↑ hore

11.Čo sa stane, ak si príjemca neprevezme platbu?

Ak pošlete peniaze niekomu kto ešte nie je registrovaný, v aplikácii v časti transakcie je platba zobrazená ako čakajúca. Prevodný príkaz sa z VIAMA odošle do banky až potom, ako si príjemca na portáli VIAMO.sk zadá číslo účtu, na ktorý mu majú byť prevedené peniaze.

Pokiaľ príjemca neprevezme platbu, kým je transakcia čakajúca, prevodný príkaz sa z vášho účtu nevykoná. Peniaze nie sú prevádzané na žiadny prechodný účet. VIAMO s prostriedkami nijako nedisponuje. Po vypršaní platby uvidíte túto platbu medzi transakciami ako neprevzatú.

↑ hore

12.Môžem stornovať VIAMO platbu?

Platby odoslané cez VIAMO nie je možné zrušiť. 
 
Výnimkou je platba odoslaná na neregistrované telefónne číslo tzv. čakajúca platba (stav Čaká na prevzatie). Takúto transakciu môže odosielateľ zrušiť, avšak len do momentu jej prevzatia príjemcom. Po prevzatí príjemcom ju už nie je možné zrušiť.
↑ hore

13.Akým spôsobom prebieha aktivácia služby na platenie?

Pre aktiváciu VIAMA na platenie je potrebné mať účet v banke, ktorá podporuje platby prostredníctvom VIAMA a vlastniť telefón s operačným systémom iOS alebo Android.

Pri aktivácii sa pridáva bankový účet do VIAMO profilu. Overovanie prístupu k bankovému účtu sa vykonáva prostredníctvom aktivačného prevodu alebo autorizácie. Pri aktivačnom prevode sa prostredníctvom internet bankingu vykoná aktivačná platba z bankového účtu používateľa. Pokiaľ to banka podporuje, priradenie účtu môže byť vykonané autorizovaním v internet bankingu.

Po pridaní bankového účtu je možné aktivovať aplikáciu. Po overení SMS kódom sa na portáli VIAMO.sk vygeneruje šesťmiestny číselný aktivačný kód, ktorý zadáte do aplikácie na smartfóne. Po dokončení aktivácie, je možné ihneď posielať peniaze.

↑ hore

14.Komu je možné poslať peniaze alebo zaplatiť?

Cez VIAMO je možné posielať peniaze na ktorékoľvek telefónne číslo slovenských mobilných operátorov. Mali by ste si byť istý, že číslo, ktoré máte v zozname, ešte stále patrí človeku ktorému chcete poslať peniaze. Príjemca nemusí byť zaregistrovaný vo VIAMO v momente, keď sú mu posielané peniaze. Tým, že vie prijímať SMS, vie prijať overovací SMS kód, ktorý je generovaný pri výbere, a môže prijať peniaze jednorazovo, alebo po zaregistrovaní mu budú všetky nasledujúce platby automaticky prevádzané na jeho bankový účet. Pokiaľ príjemca ešte nie je registrovaný, peniaze od odosielateľa na neho počkajú jeden týždeň.

Zaplatiť viete taktiež za tovar alebo služby u vybraných obchodníkov, ktorí podporujú VIAMO platbu. Pri platbe iniciovanej prostredníctvom QR kódu, v záložke Platba firme stlačte "Načítať kód VIAMO platby".

Zaplatiť alebo prispieť na charitu sa dá aj prostredníctvom Platby zo zoznamu, kde si vyberiete z menu.

↑ hore

15.Kedy prídu príjemcovi peniaze?

Príjemcovi príde informácia, že ste mu poslali peniaze, okamžite.

— V prípade, že má aplikáciu VIAMO, dozvie sa o tom cez notifikačnú správu.

— Pokiaľ nemá aplikáciu VIAMO, príde mu informácia v SMS správe.

Prevod peňazí je potom závislý od toho, z ktorej banky odosielateľ posiela peniaze a v ktorej banke má príjemca účet pre príjem VIAMO platby. Prevod v rámci jednej banky nastane obyčajne v ten istý deň. Medzibankový prevod môže trvať aj dlhšie, zvyčajne však na druhý deň.

Pokiaľ príjemca nie je registrovaný, peniaze na neho počkajú až jeden týždeň. To znamená, že transakcia vo VIAMO čaká, kým príjemca zadá číslo účtu, na ktoré mu majú byť doručené peniaze. Po zadaní čísla účtu príjemcu sa vykoná prevod podľa pravidiel ako pri registrovaných príjemcoch.

Pokiaľ peniaze príjemca neprevezme, transakcia sa nezrealizuje, to znamená že z účtu odosielateľa peniaze neodídu.

↑ hore

16.Môžem poslať peniaze aj niekomu, kto nemá aplikáciu?

Pre prijatie platby nie je potrebné, aby príjemca musel mať nainštalovanú VIAMO aplikáciu. Pre príjem postačuje registrácia príjemcu, kde príjemca zadal bankový účet, na ktorý mu majú chodiť platby. Tento účet môže byť v hocijakej slovenskej banke.

↑ hore

17.Môžem poslať peniaze na zahraničné telefónne číslo?

Prijímať platby s VIAMO je možné len so slovenským mobilným telefónnym číslom a bankovým účtom na Slovensku.

↑ hore

18.Čo mám robiť, ak som stratil telefón?

Pri strate telefónu je potrebné okamžite odobrať zariadenie na portáli VIAMO.sk. Pokiaľ z nejakých dôvodov nie je možné odobrať zariadenie týmto spôsobom, používateľ je povinný zablokovať službu zavolaním na zákaznícku linku banky.

↑ hore

19.Čo mám robiť, ak som zmenil banku?

Pokiaľ vaša nová banka podporuje VIAMO, nový účet si môžete pridať cez portál VIAMO.sk. Pokiaľ vaša nová banka VIAMO nepodporuje, nový účet môžete nastaviť na prijímanie platieb.

↑ hore

20.Čo mám robiť, ak som zmenil telefónne číslo?

V prípade zmeny telefónneho čísla, si stačí v nastaveniach zmeniť telefónne číslo na ktoré je služba aktivovaná. Pri tejto zmene, je potrebné mať pri sebe obe SIM karty, keďže overovacie SMS správy sa posielajú na staré, aj nové číslo.

↑ hore

21.Čo mam robiť, ak sa mi deaktivovala aplikácia?

Nanovo si aktivujte aplikáciu cez portál www.VIAMO.sk.

↑ hore

22.Čo robiť ak sa niekto dozvedel môj PIN?

Ak sa niekto dozvedel váš PIN kód, ihneď si ho zmeňte! Aplikáciu si cez portál VIAMO.sk, alebo priamo v aplikácii deaktivujte a pri opätovnej aktivácií si zvoľte nový PIN kód.

↑ hore

23.Nemôže moju aplikáciu VIAMO niekto zneužiť?

Posielanie peňazí v aplikácii VIAMO je chránené štvormiestnym PIN kódom. Odporúčame vám zvoliť jedinečný PIN (nie napr. 0000, alebo 1111). Po troch nesprávnych pokusoch zadať PIN sa aplikácia deaktivuje, takže ju nie je možné zneužiť. Aplikácia sa dá opätovne aktivovať cez portál VIAMO.sk.

↑ hore

24.Ako si viem zmeniť PIN kód?

Od verzie aplikácie 2.2 si môžete zmeniť PIN kód priamo v aplikácii cez Môj profil > Zmeniť PIN.
 
Ak používate staršiu verziu aplikácie z bezpečnostných dôvodov si nemôžete zmeniť PIN priamo v aplikácii VIAMO. Aplikáciu si musíte najprv deaktivovať a pri novej aktivácii si zvoľte nový PIN. 
↑ hore

25.Ako sa dá zrušiť VIAMO?

Profil na VIAMO sa dá zrušiť priamo na VIAMO.sk. Zrušením profilu sa automaticky deaktivujú aj aplikácie na mobilných zariadeniach.

V prípade zmeny telefónneho čísla nie je potrebné rušiť profil, stačí si v nastaveniach zmeniť telefónne číslo. Pri zmene telefónneho čísla, je potrebné mať pri sebe obe SIM karty, keďže overovacie SMS správy sa posielajú na staré, aj nové číslo.

↑ hore

26.Ako môžem deaktivovať aplikáciu?

Aplikáciu si môžete deaktivovať priamo z aplikácie VIAMO v záložke „Informácie“, alebo z portálu VIAMO.sk, v časti „Bankové účty a aplikácie“ kde vyberiete voľbu odobrať zariadenie. Pokiaľ používate viac aplikácií VIAMO na viacerých mobiloch, v menu si vyberte na ktorom zariadení chcete deaktivovať aplikáciu.

↑ hore

27.Chcem niekomu požičať telefón. Môže VIAMO zneužiť?

Pokiaľ chcete niekomu požičať telefón, na ktorom je aktivovaná aplikácia, odporúčame ju predtým deaktivovať. V aplikácii VIAMO v záložke „Informácie“ nájdete tlačidlo „Deaktivovať“, ktoré z telefónu vymaže všetky údaje spojené s VIAMOm.

Pokiaľ ste aplikáciu nedeaktivovali na telefóne, môžete ju deaktivovať aj prostredníctvom portálu VIAMO.sk v časti „Bankové účty a aplikácie“ kde vyberiete voľbu odobrať zariadenie.

Aplikáciu viete opätovne aktivovať na VIAMO.sk.

Pokiaľ ste aplikáciu nedeaktivovali, posielanie peňazí je chránené štvormiestnym PIN kódom. Uistite sa, že nikto nepozná váš PIN a nemôže aplikáciu zneužiť.

↑ hore

28.Bude aplikácia VIAMO fungovať bez pripojenia mobilu na internet?

Pre prístup k transakciám a posielanie peňazí cez aplikáciu VIAMO potrebujete prístup na internet. Služba funguje aj cez pripojenia WiFi, no to nie je vždy dostupné. Pre plnohodnotné používanie aplikácie VIAMO preto odporúčame si aktivovať mobilné dáta u vášho mobilného operátora.

↑ hore

29.Čo sa stane ak môj mobil nemá pripojenie na internet a niekto mi pošle peniaze?

Pre príjem peňazí nie je potrebné pripojenie na internet. Ak nemáte aktivovanú aplikáciu, o prichádzajúcich peniazoch budete informovaný cez SMS správu. Ak máte aktívnu aplikáciu VIAMO, informáciu o prichádzajúcej platbe dostanete do aplikácie VIAMO po pripojení mobilu na internet.

↑ hore

30.Ako je zabezpečená bezpečnosť aplikácie?

Aplikácia využíva najnovšie štandardy v zabezpečení komunikácie medzi aplikáciou a serverom. Pre šifrovanie komunikácie sú použité štandardy pre elektronický podpis a PKI infraštruktúra. Aplikáciu VIAMO nie je možné skopírovať z jedného telefónu a použiť v druhom.

Pre zabezpečenie služby proti zneužitiu je bezpodmienečne nutné dodržiavať podmienky používania služby VIAMO, s ktorými ste vyjadrili súhlas pri registrácii. Podmienky používania služby a obchodné podmienky nájdete na stránkach VIAMO.sk.

↑ hore

31.Kde si môžem stiahnuť aplikáciu VIAMO?

Odkaz na aplikáciu nájdete na stránke VIAMO.sk, alebo na „Google Play“ alebo Apple „App Store“, keď do vyhľadávania zadáte výraz „VIAMO“.

↑ hore

32.Na akých telefónoch môžem používať VIAMO?

Prijímanie peňazí

Pre prijímanie peňazí stačí mať telefón ktorý vie prijať SMS s overovacím kódom. Príjemca nepotrebuje internetové pripojenie na svojom telefóne. Príjem platby môže urobiť na počítači: v prehliadači zadá stránku www.viamo.sk/prijem a po registrácii na stránke mu budú všetky ďalšie platby chodiť na jeho zvolený bankový účet bez potreby ho znovu zadávať. V SMS správe príde príjemcovi len informácia, že mu boli poslané peniaze.

Posielanie peňazí

Pre posielanie peňazí je potrebné mať smartfón a účet v banke ktorá podporuje VIAMO. Aplikácia VIAMO momentálne funguje na operačných systémoch iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) alebo Android (od verzie 2.2).

Poznámka: iPad, iPod Touch, tablety a iné zariadenia bez možnosti prijať SMS, môžete použiť v tom prípade, že máte aj mobilný telefón s telefónnym číslom, na ktorý môžete prijať overovací SMS kód.

↑ hore

33.Čo ak môj telefón nemá operačný systém iOS alebo Android?

Pokiaľ nevlastníte telefón s podporovaným operačným systémom, aplikáciu môžete nainštalovať aj na ďalších zariadeniach, ako je napr. iPad, iPod Touch, alebo na tabletoch, na ktorých beží operačný systém Android.

Pokiaľ nemáte ani takéto zariadenia, stále sa vám oplatí zaregistrovať. Po pridaní bankového účtu do vášho VIAMO profilu, vám budú všetky platby na vaše telefónne číslo automaticky prevádzané na váš bankový účet a o prijatej platbe budete okamžite informovaný prostredníctvom SMS správy.

Podpora ostatných operačných systémov mobilných telefónov zatiaľ nie je v pláne.

↑ hore

34.Môžem mať aktivované VIAMO na viacerých telefónoch?

Službu VIAMO môžete používať s viacerými telefónnymi číslami aj aplikáciu VIAMO môžete používať na viacerých smartfónoch. 

↑ hore

35.Môžem používať VIAMO s viacerými mobilnými telefónnymi číslami?

Vo svojom VIAMO profile môžete mať okrem hlavného telefónne čísla aj dve ďalšie telefónne čísla. Platba odoslaná na ktorékoľvek z týchto čísiel, bude prevedená na váš účet na príjem.

 

↑ hore

36.Môžem používať VIAMO s viacerými bankami?

Pokiaľ máte účty vo viacerých bankách, ktoré podporujú VIAMO, môžete si ich priradiť k vášmu profilu. Ku každému účtu v banke si môžete stiahnuť a aktivovať aplikáciu VIAMO konkrétnej banky. Odchádzajúce platby, ktoré ste urobili z hociktorej z nich, resp. prijaté peniaze vidíte rovnako vo všetkých aplikáciách VIAMO.

Pre prijímanie peňazí na vaše telefónne číslo, si môžete zvoliť len jeden z účtov.

Pokiaľ ste doteraz používali na príjem účet v banke, ktorá nepodporuje VIAMO, a pridali ste si účet v banke, ktorá podporuje VIAMO, na príjem môžete použiť už len účet v banke ktorá VIAMO podporuje.

↑ hore

37.Musím si vytvárať nový účet v banke, pokiaľ chcem posielať peniaze?

Pokiaľ už máte účet v banke, ktorá podporuje VIAMO, nemusíte si otvoriť nový. Služba pracuje nad bežným účtom.

Pokiaľ chcete používať VIAMO na posielanie peňazí, a nemáte účet v banke, ktorá službu podporuje, musíte si ho vytvoriť nový. 

↑ hore

38.Kde nájdem moje VIAMO transakcie?

Prichádzajúce a odchádzajúce platby, realizované cez VIAMO, nájdete v aplikácii VIAMO v záložke transakcie. Nájdete ich tiež na portáli VIAMO.sk. Všetky operácie realizované cez VIAMO budú zobrazené aj vo výpise vášho bankového účtu.

↑ hore

39.Kde získam potvrdenie, že platba cez VIAMO bola zrealizovaná?

Každá realizovaná platba sa okrem aplikácie a portálu VIAMO.sk, zobrazí aj na výpise z účtu alebo v prehľade platieb v internet bankingu.

↑ hore

40.Koľko mám pokusov na zadanie PIN kódu?

Po treťom nesprávnom zadaní PIN kódu sa aplikácia VIAMO deaktivuje. Po deaktivovaní aplikácie musíte opätovne aktivovať aplikáciu pridaním zariadenia na portáli VIAMO.sk v časti "Bankové účty a aplikácie" po kliknutí na tlačidlo "Viac".

↑ hore

41.Čo ak pošlem peniaze cez VIAMO na nesprávne telefónne číslo?

Pokiaľ ste pri odosielaní platby zadali nesprávne telefónne číslo, prípadne príjemca platby nemá v profile priradené správne číslo bankového účtu, kontaktujte svoju banku. Banka v rámci reklamačného konania zistí príjemcu mylnej platby a zabezpečí riešenie situácie v súlade so zákonom o bankách.

↑ hore

Nenašli ste odpoveď?

Napíšte nám priamo cez kontaktný formulár