Prispejte na dobročinnosť.
Podporte dobrú vec.


Prispieť môžete priamo zo zoznamu vo VIAMO aplikácii, z tejto stránky alebo na stránkach partnerských neziskových organizácii.


Posielať peniaze môžu klienti týchto bánk

Peniaze je možné poslať
na účet do ktorejkoľvek slovenskej banky.
aj na telefónne číslo, ktoré nie je registrované.

Neziskové organizácie


Dobrá krajina

Aj Ty môžeš bojovať za spravodlivosť, chrániť prírodu či zlepšiť život konkrétnych ľudí. Staň sa darcom Dobrej krajiny a pomáhaj meniť Slovensko k lepšiemu.

Kvapka nádeje

Nadácia Kvapka nádeje bola na Slovensku založená v júli roku 2010, s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Liga proti rakovine

LPR je zameraná na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Jej poslaním je realizácia projektov v troch oblastiach: Psychosociálna starostlivosť o pacientov; Výchova, informovanosť a prevencia; Podpora klinických a výskumných projektov.

Magna

Magna Deti v núdzi je slovenská humanitárna organizácia, ktorá realizuje svoje projekty zabezpečujúce adekvátnu zdravotnú starostlivosť v krízových oblastiach sveta. Sme tam, kde zachraňujeme životy.

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí chcú tvoriť! Pomôžte nám podporiť mladý slovenský dizajn aj Vy. Vyzbierane financie pojdu na dofinancovanie grantoveho programu Viac dizajnu.

Nadácia VÚB

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia.

Plamienok

Detský hospic Plamienok sa v domácom prostredí stará o nevyliečiteľne choré deti, poskytuje poradenstvo a psychologickú pomoc po strate blízkeho človeka a vzdeláva nových odborníkov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia poskytuje pomoc nevidiacim a slabozrakým ľudom bezplatne na celom území Slovenska už 25 rokov. Podporte naše aktivity ako výučba Braillovho písma, tréningy chôdze s bielou palicou, preventívne programy pre deti v materských školách a iné.

UNICEF

Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta.

HPI

HPI (2005) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva. Presadzujeme odborné rozhodnutia založené na dôkazoch, finančnú udržateľnosť zdravotných systémov, decentralizáciu rozhodnutí, solidaritu s jasne vymedzenými hranicami a zodpovednosť všetkých hráčov zdravotníckeho trhu.

Asociácia pomoci postihnutým ADELI

Asociácia pomoci postihnutým ADELI sa zameriava na systematickú a transparentnú pomoc pacientom s neurologickými ochoreniami pohybu predovšetkým pri zabezpečení financovania intenzívnej špičkovej neurorehabilitácie v ADELI Medical Centre v Piešťanoch.

Detské centrum Slovensko

Detské centrum Slovensko je najstaršou slovenskou spoločnosťou, ktorá sa venuje deťom bez opory vlastnej rodiny. Náhradnú starostlivosť realizuje priamo v rodinách, organizuje aktivity pre deti z detských domovov v SR a venuje sa aj zákonom v prospech týchto detí.

TEHLIČKA

Občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách.